неделя, 23 август 2009 г.

"И аз не те осъждам!"

"3. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред,
4. рекоха Му: Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство;
5. а Моисей ни е заповядал в Закона такива с камъни да убиваме; Ти, прочее, какво казваш?
6. Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание.
7. А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.
8. И пак се наведе надолу и пишеше по земята.
9. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Иисус сам и жената, която стоеше насред.
10. Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?
11. Тя отговори: никой, Господи! Иисус й рече: и Аз не те осъждам. Иди си и недей вече греши." Евангелие от Йоан 8:3-11
...Мили мои,
Колкото и да грешите, бъдете сигурни, че Господ ще каже и на вас същото, което някога е казал на тази жена:"и Аз не те осъждам. Иди си и недей вече греши." Какво пък остава и за мен- щом Господ го е казал и пак ще го каже, аз още повече ще ви го кажа, когато сте сгрешили спрямо мен. Господ го казва, та аз ли не!? А трябва и вие да си го казвате на себе си, вместо да се самообвинявате...Толкова е лесно..."Иди си и недей вече греши." Идете си и не се страхувайте, че камъните ще полетят след вас. Всички обвинители са си отишли. Можете да започнете отначало...
Наистина!

Няма коментари:

Публикуване на коментар