петък, 9 октомври 2015 г.

Ако животните можеха да се обясняват в любов с думи
Обяснение на плъха към мишката: „Сиренце мое, душата ми е в капана на любовта и аз не искам да избягам от него, защото съм запленен от 50- те нюанса сиво на твоята козина! Готов съм да дам цялото сирене на света, готов съм да вляза във всички капани на света, готов съм да се изправя пред всички котки на света, за да бъда докрай с теб, докато отрова ни раздели...“

Обяснение на бика към кравата: „О, млекодайна моя, ти си червеният цвят на живота ми! Чуй как сърцето ми жално мучи за теб! Готов съм да те последвам и в кланица, за да съществувам дори под формата на телешки салам, но да бъда на един рафт в магазина с теб!“

Обяснение на мечока към мечката: „О, медено сладка моя, цяла зима те сънувам и козината ми настръхва, но не от студа в мечата дупка, а от щастливата мисъл, че, когато ти си до мен, колкото и дълга да е зимата, накрая ще дойде пролетта!“

Обяснение на кърта към къртицата: „Ненагледна моя, любовта е сляпа, а аз по- сляп и от нея! Но макар и сляп, виждам те с душата си в колкото и черна дупка да се намирам, защото ти си светлината в края на тунела!“

Обяснение на мъжкия прилеп към женския прилеп: „Нощ моя, ти обърна живота ми с главата надолу! Но аз съм готов цял живот да вися пред пещерата ти, готов съм да отида до дъното на най- дълбоката и черна дупка, за да живея вечно залепен на твоята стена!“

Обяснение на жабока към жабата: „Блато мое, ти си крастата на моя живот! Няма да ти свалям звезди, а мухи от небето, ще пея, пардон – крякам, по цели нощти пред гьола ти, докато накарам да подскочат сърцето и краката ти за мен.“

Обяснение на мъжкия щъркел към женския щъркел: „Пролет моя, колкото и морета, океани, континенти да стоят между нас, аз ще ги прелетя, за да ти докажа, че за крилете на любовта няма невъзможни разстояния!“

Обяснение на мъжката бълха към женската бълха: „Сърбеж мой, по всички човешки глави на земята няма втора като теб! Подскачам от радост като ухапан, когато те видя и така се излагам на опасност да ме разкрият и смажат. Но аз предпочитам да се разкрия пред теб и да ме смажат човешките ръце, отколкото ти да не ме забележиш и да ме смаже самотата.“


Обяснение на магарето към магарицата: „Инат мой, думите ми се опъват като магаре на мост и затова оставам безмълвен пред твоята красота.“
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар