петък, 22 април 2016 г.

10 научни определения за жената

1. Математическо определение: 

Жената е сбор от разум и чувства, съдържащ една или повече променливи на характера, които наричаме неизвестни. Неизвестното събираемо от женски чувства се намира, като от сбора извадим известното събираемо от женски разум. Неизвестното умаляемо от женски разум се намира, като разликата съберем с умалителя от чувства.

2. Географско определение: 

Жената е житейска координатна система с различни величини за ширина, дължина и височина, която определя положението на даден мъж спрямо земната повърхност - над или дълбоко под нея!

3. Физично определение:

Жената е напрежение, чийто ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което тя трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение

4. Граматическо определение: 

Жената е  e вид стилистично средство — оксиморон, съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези), което създава контрастна изразителност на тяхната образност.

5.  Химическо определение:

Жената е химична реакция, при която едни мъже се превръщат в други мъже (прости или сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните.

6. Космологично определение: 

Жената е галактика от гравитационно свързани мъже, които участват в траекторно движение около общия център на системата, където съществува масивна черна дупка...

7. Психоаналитично определение: 

Жената е специфичен тип психотерапия, при която мъжът изказва на глас мисли, свободни асоциации, фантазии и сънища, разкриващи несъзнателните конфликти и проблеми в характера му.

8. Богословско определение:

 
Жената е едновременно трансцендентен, единствен и непознаваем обект на благоговение и поклонение, общението с когото се осъществява само посредством пълно посвещение и ритуална жертвоготовност.

9. Икономическо определение: 

 
Жената търговски баланс, в който разликата между стойността на износа и на вноса е най-големият компонент в платежния дисбаланс на мъжа. 

10. Сеизмологично определение: 

Жената е вид обемна и повърхностна сеизмична вълна, която се разпространява радиално в живота на мъжа, като по своя път през него може да се пречупва, отразява, разсейва и абсорбира, променяйки скоростта и разрушителната си сила.
понеделник, 11 април 2016 г.

Любовното обяснение на един електротехник

Любов моя трифазна,
До този момент токовият кръг на Живота ми беше напълно занулен и заземен; изпитвах траен спад на напрежението, живеех на монофаза. Всъщност, аз не живеех, а мъждуках като енергоспестяваща крушка. Но когато те видях за първи път, ти ме разтърси по- силно и от токов удар. В душата ми стана късо съединение, разхвърчаха се емоционални искри като при електродъгово заваряване, от които се разгоря огънят на Страстта. По схемата на емоционалната ми верига протече силна електромагнитна енергия, която така увеличи интензитета на телесното магнитно поле, че аз се почувствах неудържимо привлечен от теб. Напрежението на магнитното привличане изключи всички предпазители - бушони на разума и тялото ми се превърна в проводник без съпротивление за Любовта. Изпитах чувства, по- силни от турбина във ВЕЦ, по- чисти от фотоволтаичен биоток, по- дълбоки от подводни киловолтови кабели, по- съкровени от светлина на нощна лампа.Чувства, които е невъзможно да бъдат занулени, защото няма достатъчно нули, с които да се изрази безкрайността. Чувства, които е невъзможно да бъдат заземени, защото полетът на Любовта се откъсва от земната гравитация и достига до висините на най- високите далекопроводи. Чувства, които е невъзможно да изразиш със структурна, фунционална или принципна ел. схема, защото в Любовта няма начин как предварително да се начертаят и изчислят всички вериги от активни и пасивни компоненти. Чувства, които е невъзможно да бъдат окабелени, защото емоциите, макар и невидими като тока, не могат да бъдат ограничени в тясното пространство на едножилните, та дори многожилни проводници. Всички тези високоволтни чувства са събрани в мен подобно на електрическа енергия в трафопост, от който се разпределя Любов към всички мои близки и крайни консуматори. Затова искам да ти благодаря, че ме изпълни с такъв силен заряди, че ме изпълни с такава силна светлина, че ме стопли, че ме зареди, че превърна монофазния ми живот в многофазен, в който всяка фаза е по- красива и по- силна от предишната!
 Многоамперно ваш: Акумулатор Петров