петък, 20 май 2016 г.

Ако всички лястовици бяха бели

Ако всички лястовици бяха бели,
щяха ли мечтите ни да бъдат смели?!


Ако всички приказки свършваха щастливо,
щеше ли приказното да е толкова красиво?!


Ако всички поетични стихове имаха рима,
щеше ли поезията да е и за слепи обозрима?


Ако всички прошки бяха лесни,
щеше ли да има покаяния чудесни?!


Ако всички замъци и палати мои бяха,
щях ли да имам мила, родна стряха?!


Ако всичко красиво беше очевидно,
нямаше ли на душата да й бъде обидно?!

вторник, 17 май 2016 г.

Речник на съвременното звучене на българските народни поговорки

Мълчанието е злато. Липсата на речева артикулация е стойностно еквивалентна на благороден метал.


Глас в пустиня. Звукова артикулация на гласните струни и устната кухина, изпълнена в условията на географска област с липсваща растителност, пясък и високи дневни температури.


Вълкът козината си мени, нрава не. Вълкът космената покривка по кожата си видоизменя, но съвкупността от душевни свойства и етични принципи – не.


Не е луд тоя, който яде баницата, а тоя, който му я дава.  - Не е с абнормно поведение този, който консумира традиционно тестено изделие, а този, който му го отдава безвъзмездно.

Всяка жаба да си знае гьола. - Всеки представител на разред безопашати земноводни да е запознат с точното местонахождение на водосборния си микробасейн.

Който не работи, не трябва да яде. Който не упражнява физическа форма на труд, не трябва да инициира храносмилателен процес в стомашночревния си тракт.


Не плюй в кладенеца, от който ще пиеш. - Не слюноотделяй във водосборния басейн, от който ще хидратираш тялото си.


Сговорна дружина, планина повдига. - Консенсусно настроена социална група, топографска релефна земна форма повдига.

Стадо без мърша не може. - Група биологични единици от един вид без разлагаща се трупна маса не може.


От всяко дърво свирка не става. От всеки растителен вид духов инструмент не става.  

Буря в чаша вода - Метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата, проявяващо се в ограниченото пространство на съд за пиене на вода.


Една лястовица пролет не прави. Един вид прелетна птица годишен сезон не генерира.

·        Езикът кости няма, ама кости троши. - Лингвистичната семиотична система кости няма, ама кости фрактурира.


 
·     Казана дума, хвърлен камък. Речево артикулирана структурна езикова единица, предислоциран в пространството камък.


 

Каквото си дробил, това ще сърбаш. Каквото си преструктурирал на по- малки частици, това ще консумираш със съответното нечленоразделно озвучаване.Гладна мечка хоро не играе – Хранително незадоволена биологична единица от хищен вид фолклорен танцов елемент не изпълнява.

четвъртък, 12 май 2016 г.

Пролет моя, мрачна, есенно дъждовна

Пролет моя, мрачна, есенно дъждовна,
топлината ти е мимолетна и лъжовна.
Де са твойте цветове и птици,
де са твойте лястовичи жици?!
Де са пчелите тънко да жужат,
де са бръмбарите с полет да кръжат?
Нима не знаеш колко хора чакат
щъркелите с човки да затракат?
Нима не знаеш, че цветя красиво умират,
че очи с надежда в слънцето се взират.
Нима не знаеш, че децата са по къщите прибрани,
че са пусти улиците от игри неизиграни?
Къде си, Пролет, силна, бурна,
виж зимата назад се върна.
Нима ще загубиш със зимата двубоя,
нима студа ще надвие на слънцето зноя?
Нима не е останала надежда последна,
нима и пролетта на топлина е бедна?
Нима е време всеки сбогом да взима,
и вместо пролет, да очаква зима?!