петък, 22 април 2016 г.

10 научни определения за жената

1. Математическо определение: 

Жената е сбор от разум и чувства, съдържащ една или повече променливи на характера, които наричаме неизвестни. Неизвестното събираемо от женски чувства се намира, като от сбора извадим известното събираемо от женски разум. Неизвестното умаляемо от женски разум се намира, като разликата съберем с умалителя от чувства.

2. Географско определение: 

Жената е житейска координатна система с различни величини за ширина, дължина и височина, която определя положението на даден мъж спрямо земната повърхност - над или дълбоко под нея!

3. Физично определение:

Жената е напрежение, чийто ток е обратно пропорционален на съпротивлението, което тя трябва да преодолява, и е право пропорционален на пораждащото го напрежение

4. Граматическо определение: 

Жената е  e вид стилистично средство — оксиморон, съчетание на привидно несъчетаеми, противоположни понятия (антитези), което създава контрастна изразителност на тяхната образност.

5.  Химическо определение:

Жената е химична реакция, при която едни мъже се превръщат в други мъже (прости или сложни), най-често различни по състав и строеж от изходните.

6. Космологично определение: 

Жената е галактика от гравитационно свързани мъже, които участват в траекторно движение около общия център на системата, където съществува масивна черна дупка...

7. Психоаналитично определение: 

Жената е специфичен тип психотерапия, при която мъжът изказва на глас мисли, свободни асоциации, фантазии и сънища, разкриващи несъзнателните конфликти и проблеми в характера му.

8. Богословско определение:

 
Жената е едновременно трансцендентен, единствен и непознаваем обект на благоговение и поклонение, общението с когото се осъществява само посредством пълно посвещение и ритуална жертвоготовност.

9. Икономическо определение: 

 
Жената търговски баланс, в който разликата между стойността на износа и на вноса е най-големият компонент в платежния дисбаланс на мъжа. 

10. Сеизмологично определение: 

Жената е вид обемна и повърхностна сеизмична вълна, която се разпространява радиално в живота на мъжа, като по своя път през него може да се пречупва, отразява, разсейва и абсорбира, променяйки скоростта и разрушителната си сила.
3 коментара:

 1. Елемент: 115
  Име: Жена
  Символ: Fm
  Откривател: Адам
  Атомна маса: 60 кг; срещат се изотопи от 40 до 250 кг.
  Разпространеност: Много разпространен.
  Физически свойства:
  Стаява се при определено въздействие.Самопроизволно кипва и се охлажда без външни причини.Коефициент на разширение: увеличава се с годините.Променя се при намеса на определени места.
  Химически свойства:
  Много добре взаимодейства с : Au, Ag, Pt и други благородни метали.Поглъща скъпоценни вещества в големи количества.Може неочаквано да се взриви.Бързо се насища с етилов спирт.Активността варира в зависимост от часа на денонощието.
  Употреба:
  Широко използван за декоративни цели, особено в спортни автомобили.Много ефективно чистещо и миещо средство.Помага за разтоварване и намаляване на стреса.
  Качествена реакция:
  Оцветява се в зелено в присъствието на образец с по-високо качество наоколо.
  Мерки за безопасност:
  Попаднал в неопитни ръце представлява сериозна опасност.Забранява се притежанието на повече от един образец.Може да се поддържа колекция образци САМО при положение, че се държат отделно, така щото да не взаимодействат един с друг.

  ОтговорИзтриване
 2. Благодаря за коментарите, получило се е произведение в произведението, дори и по- силно от него. Поздрави

  ОтговорИзтриване