неделя, 31 януари 2016 г.

Политкоректен речник на историческите термини от османския период на българската история

Въвеждането на термина "съжителство", дефиниращ по нов начин характера и същността на отношенията между българи и османци през вековете на владичество, налага пълна ревизия на историческата терминология от този период в името на евроатлантическата ни политкоректност. Ето примерен речник на историческите термини от османския период, съответстващ по най- коректен начин на евроатлантическите ценности: 

Кръвен данък - ежегодна кръводарителска кампания и форма на кадрова политика в османската армия

Османско завоевание - мащабно военно -стратегическо учение с международно участие - средновековен първообраз на ученията "ЩИТ", завършило с разформироване на балканските армии поради показани слаби резултати

Насилствена ислямизация - активно споделяне и обмен на религиозни идеи и практики

Априлско въстание - априлски вот на недоверие, завършил с неуспех поради липса на мнозинство на електоралната подкрепа

Революционери  - антиглобалисти и протестъри, отричащи мултиетническия социален модел на империята

Рая - електорална маса със силно изразена политическа лоялност

Еничeрски корпус - корпус на многонационални умиротворителни сили, създаден на принципа на широката интеграция на етносите в армейския живот 

Бесилка - дървена конструкция с наказателно - правно предназначение при разрешаването на юридически казуси

Ятаган - помощно средство за сигурност и охрана на масови мероприятия, ползвано по смисъла на османския ЗЧОД (Закон за частна охранителна дейност)

Руско- турска освободителна война - международен поземлен спор и конфликт за съжителство, разрешен в ничия полза

Освобождение - прекратяване на съжителство по взаимно съгласие поради непреодолими различия

Кланета в Батак   - Правоохранителни действия в Батак, реализирани с причиняване на порезни рани в условията на неизбежна самоотбрана

Хайдути  - рецидивни нарушители на обществения ред, използващи разбойнически практики за упражняване на физическа и морална репресия върху правоохранителните органи

Хъшове - политически и икономически аутсайдери, неспособни да се реализират пълноценно в домашна социална среда


Няма коментари:

Публикуване на коментар