събота, 19 септември 2015 г.

Ако Дяволът имаше CV

Европейски формат на автобиографияЛична информация

Име

амилно, Лично, Бащино] Дяволитов, Дявол, Лъжев
Адрес

[ул., №, гр./с., пощ. код, държава "Прокълната" № 666, с. Лъжовяне, 666, Адландия 
Телефон

0886/ 666 666 
Факс

изгорял 
E-mail

ddiavolitov@gmail.com

Националност

 мултинационална

Дата на раждане

ден, месец, година ] 01, април, (за годината ще ви излъжа)


Трудов стаж
               
• Дати (от-до)
 От Сътворението на света до днешна дата
 Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ] 
• Име и адрес на работодателя

Човешки свят, планета Земя 
• Вид на дейността или сферата на работа

Лъжесвидетелстване
• Заемана длъжност

Инженер - програмист и системен администратор на Лъжата 
• Основни дейности и отговорности

Програмиране и системно администриране на всички софтуерни продукти на Лъжата. Отговорност за логистиката по дистрибуцията, инсталирането и преинсталирането на Лъжата в човешките мисли, чувства и взаимоотношения. Сервизна поддръжка на Лъжата и нейната оптимални функционални характеристики. Своевременна актуализация, архивиране и рестарт на всички версии на Лъжата. 


Образование и обучение

• Дати (от-до)
От Сътворението на света до днешна дата 
[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.] 
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Университет за национално и световно лъжесвидетелстване

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Увод в лъжесвидетелстването, История на лъженето, Теория и практика на Лъжата, Методика на преиначаване на Истината, Анатомия на Лъжата, Механика на подмяната на Истината с Лъжа

• Наименование на придобитата квалификация
Докторска степен по артикулиране на лъжовни практики, манипулации и структурна подмяна на Истината 

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Красноречие и умение за убедителна аргументация в условията на диалог и монолог, внимание към детайлите, компетенция по психология (патия) на слабостите в човешкото (без) волево поведение  
Майчин език
Политически  


Други езици жестомимика[Език]
• Четене отлично

[Определете ниваотлично, добро, основно]
• Писане отлично

[Определете ниваотлично, добро, основно]
Разговор

[Определете ниваотлично, добро, основно]

Социални умения и компетенции
Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и  екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Умение за манипулация на човешката воля и поведение чрез вменяване на чувство за непростима греховност и вина. [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Организационни умения и компетенции
Координация,  управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или  на доброволни начала (например  в областта на културата и спорта) у дома и др.

Умение за координация, управление и администрация на човешки маси и цели общества в режим на пълен контрол под въздействие на лъжа (пример - комунизма, фашизма) [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Технически умения и компетенции
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

Умение за работа с компютри - внедряване лъжата в човешките взаимоотношения чрез лайкове във Фейсбук [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Артистични умения и компетенции
Музикални, писмени, дизайнерски и др.

Умение за артистично преиграване и режисиране [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Други умения и компетенции
Компетенции, които не са споменати по-горе.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Свидетелство за управление на МПС

Имам издържани всички категории за управление на човека като МПС

Допълнителна информация

Лица за контакти - православните попове; препоръки - от феновете на Ей Си/ Ди Си [Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]


Приложения

Прилагам този формат като сериозно предупреждение към всички хора, които не подозират на каква работа съм способен и как мога да ги изработя и без CV! Опишете всички приложения. ]

Няма коментари:

Публикуване на коментар